วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นักศึกษาวิศวะฯ ม.มหิดล กาญจนบุรี  เผยผลประสิทธิภาพในการดักฝุ่นของไม้พุ่มประดับสวน 10ชนิด  ทางเลือกไม้พุ่มที่มีประโยชน์สำหรับปลูกป้องกันฝุ่นรอบอาคารบ้านเรือน
--------------------------- 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้เปิดเผยว่า  “ นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ประกอบด้วย นางสาวสโรชา ขำรัตน์ และนายพัสกร ช้างแก้ว  ได้ศึกษาข้อมูล และเผยข้อมูล ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพ ในการดักฝุ่นของไม้พุ่มประดับสวน 
จากการที่นักศึกษา ได้ศึกษารวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า บ้านเรือนประชาชน นิยมปลูกไม้พุ่มกั้นระหว่างถนนและตัวบ้านเพื่อความสวยงาม สร้างความเป็นส่วนตัว และอีกหนึ่งในจุดประสงค์คือเพื่อลดฝุ่นจากถนนพัดพาเข้าบ้านนั่นเอง ฝุ่นมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้อยู่อาศัยริมถนน อีกทั้งทำให้บ้านเรือนสกปรก จึงได้เสนอแนวทางการเลือกไม้พุ่มเพื่อช่วยลดฝุ่นจากถนน  จากการทดลองหาประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของใบไม้จากไม้พุ่มจำนวน 10 ชนิด บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยไม้พุ่มเหล่านี้นิยมปลูกกันตามบ้านเรือนทั่วไปเช่นกัน  ได้แก่  ไม้พุ่ม 10 ชนิด ที่ใช้ในการศึกษา 
1.ประยงค์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia odorate )
2.โมกป่า (ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia religiosa )
3.ผกากรอง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Lantana camara L.)
4.หนุมารประสานกาย (ชื่อวิทยาศาสตร์ Schefflera leucantha R.vig.)
5.โมกด่าง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia religiosa Benth.)
6.เฟื้องฟ้า (ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainvillea )
7. พู่ระหง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus schizopetalus )
8.คริสตินา (ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium austral )
9.เทียนทอง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Duranta erecta L. )
10.สังกรณี (ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria strigose willd. )

ผลการทดสอบพบว่าใบไม้มีปริมาณในการดักจับฝุ่นแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางสัณฐานของใบไม้ ได้แก่ พื้นที่ของใบ ลักษณะการเรียงตัว และลักษณะพื้นผิวของใบไม้ที่ต่างกัน ใบของเฟื่องฟ้าแสดงประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นสูงสุด คือ 0.071 กรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามด้วยผกากรอง (0.069 กรัมต่อตารางเซนติเมตร) และเทียนทอง (0.067 กรัมต่อตารางเซนติเมตร) ลักษณะสำคัญของพืชที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นสูง คือ ใบไม้ที่มีลักษณะเป็นขนปกคลุมใบไม้ ลักษณะใบหยาบ เพื่อช่วยในการดักจับฝุ่น  
 
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นของใบพืชแต่ละชนิดในหน่วยกรัมต่อตารางเซนติเมตร

                โดย ผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการแนะนำและควบคุมคุณภาพโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  อาจารย์เอริกา ได้กล่าวในตอนท้ายว่า “ข้อมูลที่นักศึกษาดำเนินการจัดทำ เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาเห็นประโยชน์ของต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศและกรองฝุ่นละออง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ยังมีโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้การจัดการฝุ่นละอองในหลากหลายประเด็น หากประชาชนท่านใดต้องการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ  Email  arika.bri@mahidol.edu”   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ ที่เบอร์โทรศัพท์  034 585058 


------------------------------
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ