วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการปล่อยปลาคืนสู่แม่กลอง ครั้งที่ 4 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2566 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นำโดยนายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปล่อยปลาคืนสู่แม่กลอง ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์แม่น้ำแม่กลองอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่พันธุ์ปลาหลายชนิด ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำรักษาสิ่งแวดล้อม คืนความสมบูรณ์ให้แหน่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งการเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด ขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งนี้การปล่อยปลาสัตว์น้ำต่างๆ อยู่คู่กับเราชาวไทยที่เป็นเมืองพุทธอย่างยาวนาน เติมเต็มความสุขก่อให้เกิดสายพันธุ์ปลา รวมทั้งฟื้นฟูอนุรักษ์ปลาน้ำจืดให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองทศบาลเมืองบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ