วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพมหานคร

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 
เวลา 10.00น.


ทางศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนและแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ก่อนเปิดทำการเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเฉพาะทาง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพร้อมคณะกรรมการบริหารกรรมการสงเคราะห์ และประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ
ประจำศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้นางลักษณเลิศ นันทิพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับประธานและคณะกรรมการสงเคราะห์ 

ณ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
ตำบล คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ