วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ ท่านประธาน
ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ร่วมกับ ธกส. และ Depa เราได้เข้าไปร่วมตรวจประเมินชุมชน ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว เรื่องอาหารถิ่น เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการเสนอขาย และอื่นๆ

ซึ่งเราได้ทำทั้ง 5 ภูมิภาค รวม 87 ชุมชน ไม่ได้ทำเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น และปีหน้าก็จะทำต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มจำนวนชุมชนท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

เราทำงานภายในแนวคิดของท่านประธานชำนาญ ศรีสวัสดิ์ 
✅เติมทุน
✅เติมความรู้
✅เติมนวัตกรรม
✅เติมลูกค้า

#ทำมาแล้ว
#ทำต่อไป
#ทำต่อเนือง
#ไปด้วยกันไปได้ไกล

“…เรื่องท่องเที่ยว ต้องให้คนที่รู้จริงมาดูแลและเป็นผู้นำ ไม่ใช่ใครก็ได้…”
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ