วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

      เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP) โดย นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ 
สถาบันวิจัยโลจิสติกส์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้นครคุนหมิง (China Kunming South Asia & Southeast Asia International Logistics Research Institute ( SSILR ) โดยมี  MR. LIU JINXIN ประธานสถาบันฯ (President of Kunming South Asia & Southeast Asia International Logistics Research Institute (SSILR)) พร้อมคณะผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากประเทศจีน  เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  และประชุมร่วมกันในเรื่องการส่งเสริมและผลักดันให้การขนส่งทางราง ระหว่างไทย-ลาว-จีน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของรถไฟไทยลาวจีนให้มีประสิทธิภาพความพร้อมในการเปิดให้บริการส่งสินค้าในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย บางนา กทม.
       
       พร้อมกันนี้ ในวันดังกล่าว ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการขนส่งหลายรูปแบบ บนเส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว-ไทย ระหว่าง สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP) , สถาบันวิจัยโลจิสติกส์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้นครคุนหมิง (SSILR) และสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติลาว (LNCCI)  เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้การขนส่งทางราง ระหว่างไทย-ลาว-จีน ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือของการขนส่งทางราง ทางบก ทางอากาศ ณ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย บางนา กทม. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ