วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว ปี 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.19 น ของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ คณะสื่อมวลชน ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ทุกคน 
ทั้งนี้  ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย  ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  กล่าวว่า ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้วหลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุด อาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ปัจจุบันอาคารหลังนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้วเพื่อฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชาโดยดำเนินการในรูปแบบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษา อาทิเช่น ได้ร้านกาแฟพิกุลแก้วผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และของที่ระลึกตลอดจนการจัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในทุกๆปี ผลิตโดยนักเรียนนักศึกษาภายใต้แบรนด์ พิกุลแก้ว

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ