วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง วัยเก๋า ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี
วันนี้(24 ธ.ค.65) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณคุ้มขุนแผน วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง วัยเก๋า ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีรากฐานและทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรีที่เข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน คนสุพรรณมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับเสียงเพลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เพลงเป็นส่วนหนึ่งในจิตวิญญาณของคนสุพรรณ เกือบทุกคน อีกทั้งยังมีปูชนียบุคคลทางด้านดนตรี ศิลปินแห่งชาติ นักดนตรีรุ่นใหม่ทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงสากลอีกมากมาย โดยทางจังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานเชิงบูรณาการของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี” และเป็นเมืองแห่งความสุขในทุกช่วงวัย ซึ่งกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง วัยเก๋า นี้ เป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ กิจกรรม ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ของจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงวัย ให้แข็งแรงสดชื่นอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักในความสำคัญของผู้สูงวัย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัยกับคนทุกวัยในชุมชนและสังคม ที่สำคัญคือเป็นการสร้างความสุขผ่านเสียงดนตรีอันไพเราะอีกด้วย
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ