วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม 5 ส. ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือประจำปี งบประมาณ 2566
  
    วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม 5 ส. ในส่วนของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือประจำปี งบประมาณ 2566 ณ ลานหน้าท้องพระโรง พระราชวังเดิม   กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร โดยมี ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมกิจกรรม
 
      สำหรับ กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพลภายในหน่วยสร้างความสามัคคี  การมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานรวมกัน ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ
1. สะสาง คือ การแยกสิ่งของให้ชัดเจน ระหว่างสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็น ให้แยกออกจากกัน
2. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของให้สะดวก ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
3. สะอาด คือ การปัด กวาด เช็ด ถู ให้ดูสะอาด เสริมสร้างบรรยากาศให้น่าทำงาน
4. สุขลักษณะ คือ การทำ 3 ส. แรก อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะเกิดสุขลักษณะที่ดี ต่อผู้ปฏิบัติงานตามไปด้วย
5. สร้างนิสัย คือ การฝึกอบรมสร้างนิสัย ในการปฏิบัติตามหลัก 5 ส.ให้ถูกต้อง และอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นำร่างผู้เสียชีวิต จากเรือเก็บน้ำมันดิบเบญจมาศ 2 กลางทะเลส่งชันสูตร     กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1  ร่วมกับ ศรชล.ภาค 1 นำร่าง...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ