วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ (1 ธ.ค.65) ที่วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 มีพระมหาภาณุพงศ์ ฐิตวํโส เจ้าคณะตำบลสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดจำปี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปีในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาท น้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตอาสา เสียสละ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา นำเจริญจิตตภาวนา นั่งสมาธิ 5 นาที ประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป ประธานในพิธีทอดผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ