วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
วันนี้ (29 ธ.ค. 65) ที่บริเวณด้านข้างปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนสาย 340 สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนราชการ  ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมมูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล ภาคีเครือข่าย จิตอาสา 904 และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันรณรงค์ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ระดับอำเภอ จำนวน 21 แห่ง โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
นายปภินวิช  ละอองแก้ว  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดให้จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากสาธารณภัยตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ การจัดนิทรรศการ การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ลดลงไม่น้อยกว่า 5เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)”เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ ประกอบด้วย มาตรการ 5 ด้าน ดังนี้ (1)  มาตรการด้านการบริหารจัดการ  (2)  ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม (3)  ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ (4)  ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  (๕) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ