วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดย นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นายกำพล ริ้วบำรุง ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 21.00 น. บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐาน นอกจากนี้ ยังมีบ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ของครอบครัวนายชัชวาลย์ ริ้วบำรุง ซึ่งอยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายบางส่วน /และครอบครัวนายอธิพันธ์ จันทร์อินทร์ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นบ้านปูนชั้นเดียว ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ทั้งนี้ ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ