วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เชียงราย - อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต   เพื่อประโยชน์แก่รัฐและส่วนราชการ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต   เพื่อประโยชน์แก่รัฐและส่วนราชการ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ซึ่งเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่คดีเสร็จสิ้นแล้ว ตกเป็นของกรมสรรพสามิต จำนวนรวมทั้งสิ้น 58 คัน โดยมี ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน กรมสรรพสามิตภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ให้แก่รัฐจากสินค้าและบริการที่มีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะอย่าง โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายในการบริหารจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการ ดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต นอกเหนือจากภารกิจหลักแล้วกรมสรรพสามิตยังมีภารกิจที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล บทบาทในด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environment, Social, Governance) โดยใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น นโยบายกรมสรรพสามิต ให้ความสำคัญในเรื่องค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรหรือบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการนี้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าของกลางประเภทสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตและได้นำออกขายทอดตลาดแล้ว ส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่รัฐและสังคมได้ 
การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่เชียงราย ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นคดีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ รถยนต์และจักรยานยนต์ โดยได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง ซึ่งในปัจจุบัน มีของกลางที่ต้องเก็บรักษาไว้ โดยเฉพาะของกลางประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สืบเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น   1.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านยานยนต์ หรือการฝึกวิชาชีพด้านยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการนำไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยดอกคำใต้จังหวัดพะเยา วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง วิทยาลัยเทคนิคปัว จังหวัดน่าน และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน
2. สถานศึกษาสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 1 แห่ง เพื่อ ได้แก่ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย นำไปใช้ในภารกิจของโรงเรียน
3. หน่วยราชการที่นำไปใช้ในการฝึกอบรมวิชาชีพหรือฝึกฝนอาชีพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช และ เรือนจำกลางเชียงราย เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ และการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ