วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด..ฝึกอบรมเกษตกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. 
     นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมกุ้งฝอย หอยขม ปูนา ปลาพื้นถิ่น ด้วยวิธีเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ (By-Product for by-Catch) ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบี้องต้น การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม ปูนา การให้อาหาร และการป้องกันโรค โดยมีเกษตรกรจาก 20 อำเภอ เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 200 ราย  
////
คมกฤช พวงศรีเคน รายงาน 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ