วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงพยาบาลพญาไท 3.....รำลึกมหาราช..... บวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตาก
....................................
บวงสรวงดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทิดพระเกีรยติ "วันพระเจ้าตากสิน"
โรงพยาบาลพญาไท 3 โดย นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   รศ.พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์  ศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการบริหารการตลาด พญาไท -เปาโล นพ.อภิชัย โตวณะบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์
นิตยา กฤตธนเวท
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พว.ภาวิณี วัยปัทมะ
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
...พร้อมแพทย์ พนักงาน และผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมพิธี
บวงสรวงดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ฯ
เทิดพระเกีรยติ และร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพญาไท 3

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ