วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายก นก ร่วมเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง 
เพื่อสังคม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง เพื่อสังคม โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าราชการ คณะศรัทธา 
ร่วมด้วย
.
การสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง เพื่อสังคมพระเดชพระคุณพระไพศาลประชาทร วิ. ได้มีดำริในการสร้างโรงพยาบาลในวัดห้วยปลากั้งขึ้น เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจประชาชนมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว โรงพยาบาลยังมีส่วนช่วยในสนับสนุนอาคารสถานที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการจัดกิจกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือรวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์
.
#อบจเชียงราย
#มุ่งมั่นพัฒนาเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ