วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แลนด์มาร์ครับลมหนาวใกล้กรุง ซีพีแรม จัดงาน "ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง" ครั้งที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง" ครั้งที่ 3 ณ พื้นที่บริษัท ซีพีแรม จำกัด(สำนักงานใหญ่) จังหวัดปทุมธานี  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด  พร้อมรับชมการแสดง ลำตัดของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ และการแสดงชุดดอกไม้บานสะพรั่ง จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม
สำหรับ บริษัท ชีพีแรม จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 45 ไร่  ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Ciroular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าสูงสุดมาปรับใช้ภายในองค์กร โดยพัฒนาพื้นที่ 45 ไร่ ของบริษัท จัดงาน "ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง" ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3  เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนรอบข้างและชุมชนใกล้เดียง อีกทั้ง ยังส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้านสู่ความยั่งยืนในทุกมิติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถเที่ยวชมงาน "ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง"ครั้งที่ 3 ได้ระหว่างวันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2565  โดยรับชมทานตะวันบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ พร้อมเลือกซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรของชุมชน เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร รับชมการจัดแสดงพืชผักนานาชนิด และยังได้รับกล้าผักฟรี (มีจำนวนจำกัด)  ติดมือกลับบ้านด้วย
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ