วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

พล.ต.ท วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย รอง จตร.และ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.ต.ท วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย 
รอง จตร.และ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)


วันพุธที่ 11 ม.ค. 66 
เวลา 10.00 น. พล.ต.ท วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2566 
พร้อมด้วย รองจตร. 
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช
พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์
พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส
พล.ต.ต.ดร. ศราวุธ จิตต์ระเบียบ ผบก.กต.9
พล.ต.ต. มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.กต. 10 
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ พรหมนอก ผบก.อก.จต.ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ-ประธานกต.ตร.บก.น.1
คุณ ขวัญชัย บุญสุวรรณ
คุณ ภาสกร กฤตยารักษ์สกุล
คุณ มังกร จารุสถิติ
คุณ สินาท เฮงสุวนิช
คุณ ศุภชัย อิทธิปาลกุล
คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ
คุณอนุพันธ์ พุทธา 

และคณะที่ปรึกษาทุกท่านร่วมเข้าประชุมและปรึกษาหารือการจัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจเรตำรวจครบรอบ 108 ปี พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้ร่วมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสำนักงานจเรตำรวจ อีกด้วย  

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานจเรตำรวจ

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ