วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) ปี 2566
            เมื่อวันที่ 25มกราคม 2566 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด
 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านตอนขี หมู่ที่ 6 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ เข้าร่วมกิจกรรม
          นายวสัน อุปแสน  เกษตรอำเภอเชียงขวัญ กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเพื่อเผยแพร่ให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมงาน จากอำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ จังหาร ธวัชบุรี และอำเภอเชียงขวัญ อำเภอละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น  150 ราย
            สำหรับการจัดงาน Field Day ในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ประกอบด้วย
การไถกลบตอซัง  การปลูกพืชปุ๋ยสด  การทำน้ำหมักและปุยหมัก  การใช้สารชีวภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคำสินค้า  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากภาคเอกชน กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร Smart farmer และYoung  Smart Farmer เป็นต้น
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ