วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
" 18 มกราคม 2566 วันกองทัพบก "
ประวัติศาสตร์เป็นภาพสะท้อนที่ส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคต วันนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นวันที่บรรพบุรุษได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักและหวงแหนไว้ให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงชนรุนหลัง เมื่อ 18 ม.ค. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะในการทำยุทธหัตถีต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ซึ่งวันดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนปวงชนชาวไทย 
กองทัพบกจึงถือเอาวันที่ 18 ม.ค. ของทุกปีเป็นวันกองทัพบก เพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติแห่งสมเด็จพระนเรศวร และเหล่าทหารหาญที่ร่วมรบป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติ ให้มีเอกราชได้อย่างสมบูรณ์ตราบจนปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพบกได้ทำหน้าที่ในภารกิจอันสำคัญยิ่ง “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ทุ่มเทในการป้องกันประเทศ เสริมสร้างความพร้อมรบ การพัฒนาบุคลากรของกองทัพบกสู่การเป็นทหารมืออาชีพ การบริหารจัดการการฝึกของกองทัพบกไปสู่ผลสัมฤทธิ์ เป็นกองทัพที่สง่างาม มีเอกภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในด้านการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ ให้สามารถดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีความเรียบร้อย เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้กองทัพบกเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับจากสังคมและประชาชน

เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์กองทัพบกในปี พ.ศ.2580 คือ “เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค” (Capable, Modern, Reliable and One of the Leading Armies in the Region) อย่างไรก็ตามกองทัพบกจะมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถทุกด้าน เพื่อภารกิจในด้านการปกป้องและพิทักษ์รักษาสถาบันของชาติ อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(กดหมายเลข 5 ) จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนาม ดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ