วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด..ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดห่วงใยผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน
    วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ณ ตลาดสดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่ามีความปลอดภัย และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
    ทั้งนี้ การบริโภคสินค้าปศุสัตว์จะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ประเภทเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อเป็ด ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย
   ///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ