วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/สมาคมตระกูลลิ้มราชบุรี จัดงานเทศกาลวันง่วนเซียวและฉลองการจัดตั้งสมาคมตระกูลลิ้มราชบุรี 
ในวันที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 18.00 น. ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี.
นายชัยวัฒน์ กิจเรืองโรจน์ นายกสมาคมตระกูลลิ้มราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลวันง่วนเซียวและฉลองการจัดตั้งสมาคมตระกูลลิ้มราชบุรี สืบเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเซ่นไหว้เทพ เทวดา ตลอดจนบรรพบุรุษตระกูลลิ้มที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งเป็นการรวมญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนักถือ มาพบปะกัน สำหรับการก่อตั้งสมาคมตระกูลลิ้มก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่สมาชิกตะกูลลิ้มตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมพานและ ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายที่สุจริตใน และอาศัยอยู่จ.ราชบุรี  ตั้งแต่บรรพบุรีษจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานปัจจุบันนี้  โดยจะมีการจัดกิจกรรมวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00  น.จะมีพิธีเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธ์ ของ จ.ราชบุรี ส่วน เวลา 18.00 น.ในวันเดียวกันก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี หาท่านใดจะร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สม่คมตระกูลลิ้ม หรือโทร.  081- 5879420.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/ รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ