วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภาท่องเที่ยวฯเฮรัฐบาลปลดล๊อคเครดิตบูโร ย้อนหลัง 3 ปี พร้อมค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 3,500 ล้านบา  ท
11 มกราคม 2566 - ทำเนียบรัฐบาล - พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและบอร์ดส่งเสริม สสว. อนุมัติเงื่อนไงพิเศษ ตามที่นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท. ได้ร้องขอไว้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อปลดล๊อคเครดิตบูโร สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กล่าวว่า รัฐบาลจะผ่อนผันโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เคยชำระหนี้ได้ตามสถานะปกติ ถึงสิ้นปี พ.ศ. 2562 และประสบปัญหาสภาพคล่องในช่วงวิกฤตโควิด -19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 ให้สามารถมีสิทธิในการกู้เงินได้ เพิ่มสภาพคล่องและโอกาสในการกลับมา Restart ธุรกิจได้
นอกจากนี้บอร์ดส่งเสริมสสว. ยังอนุมัติงบประมาณ 968 ล้านบาท ผ่าน บสย. สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อการค้ำประกันสินเชื่อวงเกินมากกว่า 3,500 ล้านบาท
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ