วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ขอ พระเจ้าอวยพรให้ 

      เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายอธิวัฒน์  อารัญ ปลัดอำเภอวังชิ้น 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(ปลัดอาวุโส)สจ.กุลชา บัญสว่าง,นายไพรัช บัญสว่าง นายก อบต.แม่ป้าก นายวิเชียร  สมฤทธิ์
นายก อบต.นาพูนชมรมดำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.นาพูน และพี่น้องประชาชน หมู่ที่๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่่  ร่วมแสดงความยินดี เปิดป้าย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นายจักรพรรดิ สมรส  ผู้ใหญ่บ้านป่าไร่หลวง หมู่ที่ ๖ คนใหม่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมาเป็นผู้นำหมู่บ้านแทนคนเก่าที่อายุครบ ๖๐ ปี 
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ