วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ พบถูกสร้าง ทิ้ง ร้าง ไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแล
>>> วันนี้ (5 มกราคม 2566) นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต และผู้ช่วยนักวิจัยฯ ลงพื้นที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) เรื่อง การก่อสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญปลัดอำเภอสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ ก่อสร้างเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2547 จากงบประมาณ CEO ของ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ต่อมาอาคารดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์โดยสำนักสหกรณ์อำเภอสุวรรณภูมิ อยู่ช่วงหนึ่ง ปัจจุบันอำเภอสุวรรณภูมิตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ โดยมีเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิขอใช้พื้นที่

>>> จากการลงพื้นที่พบว่าสภาพสถานที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้าง มีการผุพังของหลังคา ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ สายไฟถูกขโมยเสียหาย มีร่องรอยของการมั่วสุม มีมูลของนกอยู่ทั่วบริเวณ รวมถึงอาคารไม้ข้างเคียง ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะเร่งประสานไปยังกรมธนารักษ์เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าอาคารดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดจะประสานให้หน่วยงานนั้นเข้าไปปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความปลอดภัยต่อไป

*******************
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ