วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เอสโซ่ สนับสนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนหาดวอนนภา จ. ชลบุรี
 
  
ชลบุรี – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ให้เกิดประโยชน์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (Esso & BIMS รวมพลังชุมชนแยกก่อนทิ้งรักษ์สิ่งแวดล้อม) ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 150,000 บาท ให้แก่ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 
  
สำหรับพิธีเปิดกิจกรรมที่โรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี คุณวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นตัวแทน มอบอุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้แก่ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ คุณสุรเชษฐ์ พินิจกิจ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

“โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ให้เกิดประโยชน์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนให้แก่นักเรียนและประชาชน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการขยะให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการขยะให้เกิดประโยชน์

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร  ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"แรมโบ้"ฟาด นายกฯสมาคมไก่ หลับตาพูด สวนทางความจริง คนไทยตาสว่างแล้ว แต่นายกฯ สมาคมไปอยู่ไหนมา ถึงตามืดบอดจนมองไม่เห็นผลงานรัฐบาล ร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ