วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานอำเภอดอนตาล
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. นายวรญาณ  บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นางกัลยกร สุขสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมสุธรรมบำเรอราช อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  โดยก่อนการประชุมได้เยี่ยมชมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมปล่อยปลา ณ ห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
นายวรญาณ  บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้แนวทางในการทำงาน  พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย เส้นทางคมนาคม ความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเรื่องด่านประเพณี
สำหรับด่านประเพณีที่อำเภอดอนตาล ให้ดำเนินการได้ตามปกติโดยให้นายอำเภอดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และให้แนวทางให้หน่วยงานในท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน ทั้ง พืชผัก การทอผ้า การแปรรูปอาหาร 
นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ทำหน้าบ้าน หน้าสำนักงาน ให้สวยงามน่าอยู่ ช่วยกันลดปริมาณขยะ และให้มีถังขยะเปียกทุกครัวเรือน เพื่อช่วยปัญหาขยะ และ ลดโลกร้อน
 
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ