วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวานนี้ 4 มกราคม 66 
เวลา 13.00-15.00 น.

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ในนาม สภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบพระคุณ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้โอกาส ทีมสภาท่องเที่ยวฯ เข้าพบ และแสดงวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ปี 66 ณ.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อย่างเป็นกันเอง 

  พร้อมกับนำเสนอวาระเร่งด่วน ความต้องการของภาคเอกชน ที่ต้องทำทันที 
- ฟื้นท่องเที่ยวไทย ต้องฟื้น Supply Side ด้วยกลยุทธ์ 4 เติม (ทุน/ความรู้/ลูกค้า/นวัตกรรม)
***ชื่นชม : เคลือข่ายภาคี สสว./ธกส./Depa ที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 87 ชุมชนทั่วไทยและต่อยอด Sme Restart ทั่วไทย ให้ท่านนายกรับทราบ ***
- เติมแรงงานสู่ ภาคท่องเที่ยว ใช้สถานประกอบการ โรงแรม เป็นโรงเรียน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ 
“ ขอของขวัญปีใหม่ 66 “
> เติมกำลังใจ : มัคคุเทศก์ ที่บัตรหมดอายุโดยการ Up skill /Re skill /Transformation โดยการจัดอบรมระยะสั้น มอบฟรี(หรือค่าธรรมเนียม 200 บาท) บัตรมัคคุเทศก์ 
> เติมโอกาส : ใบอนุญาตโรงเเรมขนาดเล็ก เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน Restart ธุรกิจ 
> เติมลูกค้า งบประมาณกระตุ้น”ไทยเที่ยวไทย”อย่างต่อเนื่อง Booster Shot
> เติมนวัตกรรม ขอเป็นเจ้าภาพทำ Tourism Platform B2B /B2C ร่วมกับ ททท.+Depa+ สทท. ช่วยลดต้นทุนทางการตลาด 

เร็วๆนี้ เดินหน้าทำงานทันที จัดงานเสวนา “ รวมพลคนท่องเที่ยว 1000 คน ” งาน B2B คนท่องเที่ยวได้พบปะกัน Updates สินค้า เชื่อมโยง ระหว่าง คนส่วนกลาง กับภูมิภาค เชิญกูรู ตัวจริงท่องเที่ยวไทย มาให้ความรู้ ให้กำลังใจคนท่องเที่ยว ร่วมกับ
เคลือข่ายพันธมิตร 

  และจากการเลือกตั้งในสมัยที่ 2 นี้ ได้คณะกรรมการ 26 + 8
เป็น One Team คนเก่ง คนดี พร้อม มาร่วมทำงานและสามัคคีกัน  เพื่อการท่องเที่ยวไทย #ท่องเที่ยวไทยต้องรอด

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์
ประธาน สทท.
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ