วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พบปะนักเรียน ตามกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ.ดอนเจดีย์

วันนี้ (13 ม.ค.66) ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอดอนเจดีย์ ส่วนราชการ ร่วมร้องเพลงชาติและสวดมนต์กับเด็กนักเรียน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้โอวาท ขอให้นักเรียนทุกคนเห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลัก ประกอบด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้ถือปฏิบัติศีล 5 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และขอให้เด็ก ๆ ยกนิ้วสัญญา  2 ข้อ คือ ทำให้พ่อแม่มีความสุข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกันตอบคำถาม พร้อมแจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย สร้างความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ และฝึกความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ๆ สำหรับกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี เป็นการพบปะเด็กนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งขอให้ทางโรงเรียนช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะนำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตและครอบครัว พร้อมฝาก การพัฒนาโรงเรียนต้องใช้หลัก บวร.ในการประสาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  ให้มีการพัฒนาสถานที่/สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่นผ้าป่าการศึกษา การหารายได้เสริม ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของชุมชน ต่อยอดการขับเคลื่อนคนดีศรีสุพรรณ อย่างเป็นรูปธรรม
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ บางจาก บ่มเพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษาด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชู “นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: Social Innovation to Sustainable Development” สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ บางจาก บ่มเพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษาด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชู “นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ