วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

11 มกราคม 2566 - ทำเนียบรัฐบาล - พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริม สสว. อนุมัติงบประมาณ 12 ล้านบาท
 เพื่อให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการ SME Restart 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ก้าวทัน Mega Trend ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา ผู้สูงวัย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน BCG/SDG  เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกครั่ง
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ