วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.ที่ศูนย์นวัตกรรมกล้วยหอมทองครบวงจร หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
ได้มีการจัดอบรม “โครงการพลังชุมชน” สนับสนุนชุมชนเข้มแข็งโดย SCG มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดอาชีพและรายได้ในการทำให้ตนเองแข็งแรง พร้อมแบ่งปันสู่เครือข่าย สังคม สู่ความสุขสมดุลอย่างยั่งยืน 

โดย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้บริหารโครงการพลังชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเครือข่ายพลังชุมชนที่มีพื้นฐานและความรู้ในหลักการพลังชุมชน และให้ความรู้ด้วยหลักการพลังชุมชนกับกลุ่มผู้อบรมคนใหม่ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป กลุ่มแม่บ้าน ข้าราชการ เอกชน และบุคคลทั่วไป ด้วย 3 ศาสตร์ ประกอบไปด้วย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชาวบ้าน และศาสตร์สากล เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต แปรรูป ขาย(ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ครบวงจรในตัวเอง ด้วยหลักการ ง่าย ไว ใหม่ ใหญ่ ยั่งยืน เข้าใจตัวเองและรู้ว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญด้านใด ตลาดต้องการอะไรและมีทรัพยากรอะไรอยู่ในมือ รวมถึงการเชื่อมเครือข่ายเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์จากวิทยากรอย่างแยบยลและสังเคราะห์จากรุ่นสู่รุ่น ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิต แปรรูป การบริการให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพต่อผู้บริโภค เรียนรู้ถึงเทคนิคและการนำเทคโนโลยีมาประกอบการผลิต ที่ไม่ต้องลงทุนสูง แต่มีคุณภาพ การผลิตสินค้าหรือบริการเมื่อจำหน่ายออกไปแล้วทำให้คนติดใจและรู้จัก ต้องการจำนวนมากขึ้น ผลิตจากจุดเล็กออกไปสู่การตลาดภายนอกจะทำอย่างไร การตลาดและสื่อสารการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน 6 ช่องทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ พร้อมกับรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจส์นิวจังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ