วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กีฬาสีนักเรียน "แม่ป้ากเกมส์"
     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566  เวลา09.00 น.ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฑา-กีฬาสี
นักเรียน ของโรงเรียนเขตพื้นที่ การศึกษา ต.แม่ป้าก ณ.สนาม ร.ร.ชุมชนแม่ป้าก ม.4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่  พร้อมด้วย  คุณพรรณี  แสงสรรค์ เลขาฯ สจ.(โอ)กุลชา  บัญสว่าง สจ.แพร่ เขต.1 อ.วังชิ้น ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.ผู้ปกครองนักเรียน,ผอ.และครู ทุก ร.ร.ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ มี ร.ร.ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "แม่ป้ากเกมส์"ดังนี้  
ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ป้าก ร.ร.บ้านแม่บงเหนือ 
ร.ร.บ้านแม่บงใต้ 
ร.ร.บ้านสลก
ร.ร.บ้านแช่ฟ้า ร.ร.บ้านสบป้าก
      โดยมีนายไพรัช  บัญสว่าง นายกอบต.แม่ป้าก  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่า 
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความรักสามัคคีในหมู่คณะ ของการแข่งขัน เพื่อฝึกนักเรียนเป็นผู้นำที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการวางแผนการทำงาน
เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการเล่นกีฑาและกีฬาให้ดีขึีน
     ในการจัดการแข่งขันกีฑาและกีฬาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน และผู้ปกครองนักเรียน มีนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กีฑา จำนวน 200 คน
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ