วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร-ผอ.พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง ร่วมฟังความคิดเห็นประเด็น เรื่องกิจกรรมทัศนศึกษาฯลฯ
วันที่  23 มกราคม 2566 เวลา 10:30 - 12:30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  นายเอกวุฒิ  ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา นางสาวเนตรนก  ธานีรัตน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา นางสาวธันย์ชนก เลิศลอย นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  และครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองในประเด็นที่2ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาโรคโควิท 2019 จึงไม่สามารถนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรม(ทัศนศึกษาต่างประเทศ) ได้นั้น ทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้ลงความเห็นร่วมกันว่าโรงเรียนได้เตรียมการและยินดีคืนเงินในส่วนของค่าจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรม(ทัศนศึกษาต่างประเทศ) ให้กับผู้ปกครอง
      ในส่วนของกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจีน(กิจกรรมจัดขึ้นที่ จ.ภูเก็ต) ผู้ปกครองได้ลงความเห็นว่าให้งดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเนื่องเกรงว่าจะกระทบกับการเตรียมสอบของนักเรียน 
     โดยทั้งนี้นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าว่าขอน้อมรับพร้อมดำเนินการตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยที่ผ่านมาการสื่อสารพูดคุยระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอาจจะมีความคลาดเคลื่อนโรงเรียนพร้อมที่จะปรับปรุง และกล่าวให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรการศึกษากำหนดทุกประการฯ ซึ่งเมื่อได้พูดคุยทำความเข้าใจกันในทุกๆเรื่องแล้วทางฝ่ายผู้ปกครองก็ได้เข้าใจเหตุผลต่างๆที่สงสัยไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยความพึงพอใจ/////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ