วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ" กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ
วันนี้ (20 ม.ค.66) ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านสระ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสระ  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตร “การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ” พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายพืชพันธุ์อาหารสัตว์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้งเพื่อการจำหน่าย 
นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้เกษตรกร จำนวน 20 ราย พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ตามโครงการ รวม 200 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายพืชอาหารสัตว์ เพื่อเป็นหลักประกันรับรองว่า มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการจำหน่ายผลผลิตที่ผลิตได้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด ในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องตลาดนำการผลิต
ฝึกอบรมตามหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ โดยวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี การถ่ายทอดประสบการณ์การผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้งเพื่อการจำหน่าย โดยประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาหญ้าเลี้ยงสัตว์บ้านสระ และการศึกษาดูงานการปลูกหญ้าแพงโกล่าในพื้นที่ปลูก รวมทั้งการเยี่ยมชมนิทรรศการด้านพืชอาหารสัตว์ที่ได้จัดแสดงไว้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 6 ราย และอำเภอสามชุกจำนวน 14 ราย รวม 20 ราย 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ