วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

         จังหวัดบุรีรัมย์... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ  เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มกราคม 2566  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3,000 ผืน โดยมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอ สตึก ณ หอประชุมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 500 ผืน  โดยมีนายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและมอบผ้าห่มกันหนาว ในครั้งนี้ 
     นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ทำให้ประชาชนผู้ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2565 - 2566 พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอากาหนาวเย็น โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กไร้อุปการะคนพิการ ทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 297,672 คน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 ผืน และวันนี้มีผู้มารับมอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน จำนวน 306 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ 6 คน ราษฎรในพื้นที่อำเภอสตึก 300 คน ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ จะได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศลต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนต่อไป
      ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มพระราชทาน ในส่วนที่เหลือมอบให้นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  นายอำเภอชำนิ นายอำเภอประโคนชัย นายอำเภอลำปลายมาศ นายอำเภอบ้านกรวด เพื่อนำไปมอบให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอละ 500 ผืน
           โอกาสนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึงความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ที่กำลังประสบภัยหนาวทุกคน และประสบภัยพิบัติต่างๆ  ซึ่งราษฎรที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานต่างรู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาว และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ