วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา  - ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 77 ปี พระเทพมงคล โสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี  (มนตรี คณิสฺสโร) สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย  กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 77 ปี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร โดยมี นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ มาร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก

พระเทพมงคลโสภณ มีนามเดิมว่า โสภณ อุทัยธรรม บรรพชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2504 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระราชเมธากร (หลี) วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในปี พ.ศ.2553 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) และได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระเทพมงคลโสภณ ปฏิบัติปกครองเหล่าคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดภายใต้ความมีเมตตาธรรมและศีลธรรม รวมถึงเป็นแบบอย่างในการที่จะช่วยผลักดันงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป 

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ