วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารรณรงค์ เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" รำลึกถึงหมอกระต่าย
มุกดาหาร/เมื่อวันที่  21 มกราคม 2566   เวลา 15.09 น.นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไปและเนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"   โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ  เทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ วงเวียน หอนาฬิกา ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
ผู้ร่วมกิจกรรมได้เปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ ใน เวลา 15.09 น. เป็นเวลา 1  นาที เพื่อแสดงสัญลักษณ์หยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก 
รวมทั้งร่วมรณรงค์ เดินข้ามถนนทางม้าลาย เพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน 
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไปของหมอกระต่าย  และเนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัย  มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด   เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก   
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มกราคม 2566  เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" เพื่อรำลึกถึงแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัควัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนขณะเดินข้ามถนน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ บริเวณทางข้ามทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-8501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ