วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ไหว้สาพระธาตุเจ้าศรีกระโจมทอง
     เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น.ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีงานประเพณีสักการะไหว้สาพระธาตุเจ้าศรีกระโจมทอง วัดใหม่กลาง เทศบาลวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ประจำปี ๒๕๖๖  มีผู้นำท้องถิ่น อ.วังชิ้น สจ.กุลชา บัญสว่าง(สจ.โอ) สจ.แพร่เขต ๑ วังชิ้น,นายจำเริญ  กิใจมประสิทธิ์ นายกเทศบาลวังชิ้น,นายไพรัช บัญสว่าง นายก อบต.แม่ป้าก ผู้นำท้องที่ มีนายสุรพล ยานะผูก กำนัน  ต.วังชิ้น ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และคณะศรัทธาวัดใหม่กลาง  ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานไหว้สาพระธาตุเจ้าแม่ศรีกระโจมทองนั้น ทางเทศบาล/อบต.วังชิ้น ได้อุดหนุนงบประมาณให้ท้องที่ได้จัดงานกิจกรรมนี้เป็นประเพณีของท้องที่ให้สืบไป ซึ่งในปีนี้ทางผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น  เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙ ในพื้นได้ลดลง และทางรัฐบาลได้ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นเฝ้าระวัง จึงได้มีฉันทานุมัติร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพสักการะบูชาองค์พระเจดีย์ ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่พวกเราพุทธศาสนิกชน ได้เคารพกราบไหว้บูชาจรรลงพระพุทธศาสนาให้สืบไป
    ช่วงเช้าได้มีการจัดขบวนฟ้อน-แห่ที่สวยงามของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลและ ต.วังชิ้น มี ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อนำถวายสักการระบูชา
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ