วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - ตำรวจสภ.เมืองอุตรดิตถ์เปิดอบรมโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 13.30 นของวันที่ 9 มกราคม 2566 ณห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี พล.ต.ต.สุทธิพงศ์เป๊กทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีโดยมี พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงาน อบต. และเทศบาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการอบรมโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน ทั้งนี้ พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจและหน้าที่หลักที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตลอดจนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนั้น ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าคณะทำงานได้มอบนโยบาย การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในประเด็นของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างตำรวจกับประชาชน โดยเปิดช่องทาง การรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปประธรรม และมีความยั่งยืนลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน รายการนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้แต่นึกถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โครงการนี้ประกอบด้วยชุมชนในเขตเทศบาล 28  ชุมชนและหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 140 หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม  พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้เท่าทัน และเพิ่มความสามารถในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2566 
เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ