วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

เลขาฯวิชัย เปิดห้องแล็บ ป.ป.ส.เตรียมตรวจพิสูจน์ไอซ์ ชี้ขั้นตอนตั้งแต่จับถึงเผาทำลายยาเสพติดรัดกุม ตรวจสอบได้ และประมวลกฎหมายยาเสพติดช่วยให้ทำลายยาเสพติดได้เร็วขึ้น

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาฯวิชัย เปิดห้องแล็บ ป.ป.ส.เตรียมตรวจพิสูจน์ไอซ์
ชี้ขั้นตอนตั้งแต่จับถึงเผาทำลายยาเสพติดรัดกุม ตรวจสอบได้ 
และประมวลกฎหมายยาเสพติดช่วยให้ทำลายยาเสพติดได้เร็วขึ้น 


วันที่ 5 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 น. 
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงข่าว รับของกลาง ไอซ์ 757.7 กิโลกรัม จากตำรวจภูธรฝาง และนำส่งการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

ของกลางไอซ์ทั้ง 4 คดี เป็นคดีที่มาจากการสกัดกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศไทย บริเวณชายแดน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ในห้วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 - 15 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 4 คดี เป็นของกลางไอซ์จำนวน 711 ถุง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งหมดประมาณ 757.7 กิโลกรัม

จากการวิเคราะห์ ลักษณะหีบห่อ รูปแบบ และเส้นทางการค้นของกลางทั้ง 4 คดี มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากแหล่งผลิตและขบวนการค้าเดียวกัน อย่างไรก็ตามในขั้นแรกต้องผ่านการตรวจพิสูจน์โดยละเอียด เพื่อให้สามารถยืนยันว่าเป็นยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินคดีในชั้นศาล จากนั้นข้อมูลที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดจะถูกนำมาวิเคราะห์และ จัดทำเป็นฐานข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติด (Drug profile) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการยกย่องในเวทีสหประชาชาติ ว่าเป็นศูนย์กลางด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับสารประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า และไอซ์)


เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เผยถึงขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ว่ากระบวนในการ จับยึดยาเสพติด การส่งยาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์และเผาทำลายนั้น เข้มงวด รัดกุม โดยขั้นตอนตั้งแต่ การจับยึด การนำส่งยาเสพติดที่ยึดให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนนำยาเสพติดของกลางส่งสถานตรวจพิสูจน์ สถานตรวจพิสูจน์รับยาเสพติดของกลางไว้ตรวจพิสูจน์ภายในเวลาที่กำหนดพร้อมรายงานผลการตรวจพิสูจน์ การนำของกลางจากการตรวจพิสูจน์ไปเก็บรักษา และการนำยาเสพติดที่เก็บรักษาออกมาทำลาย ทุกขั้นตอนไม่มีการดำเนินการด้วยบุคคลเดียว แต่กระทำโดยคณะบุคคลที่มีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้สั่งการให้มีการลดระยะเวลาจากในอดีตที่มีการเก็บของกลางหลังการตรวจพิสูจน์เป็นเวลานานกว่าจะถึงขั้นตอนการทำลาย ทำให้สิ้นเปลือง งบประมาณและพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยในอดีตของกลางไม่สามารถเผาทำลายได้หากคดียังไม่สิ้นสุด ทำให้บางคดี เก็บของกลางไว้กว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้กำหนดให้ ส่งทำลายได้ทันทีหลังจากตรวจพิสูจน์และคณะกรรมการมีความเห็นชอบให้ทำลายได้ โดยไม่ต้องรอให้มีคำสั่งศาลยึดซึ่งทำให้ลดระยะเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งเป็นการลดภาระประเทศอีกทางหนึ่ง

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ข้อมูลที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดหรือ Drug profile สำคัญต่องานยาเสพติดในหลายด้านทำให้ทราบถึง ส่วนผสมทางเคมี ข้อมูลทางกายภาพของเม็ดยา หีบห่อบรรจุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบหาเส้นทางแหล่งที่มาของยาเสพติด การเท่าทันต่อสถานการณ์ยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสม และการสร้างยาเสพติดชนิดใหม่ๆของขบวนการค้ายาเสพติด การตรวจพิสูจน์ยังเป็นประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังสารตั้งต้น ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ที่ผู้ผลิตยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน เช่นในกรณีของ การควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ที่ถูกลักลอบนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเพิ่มมากขึ้น
..................................................
นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ