วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นาย ปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ได้เรียนเชิญ สมาชิกสภาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566
 ณห้องประชุมพอเพียงวิทยาลัยอาชีพปราณบุรี หมู่ที่ 7 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ในการนี้ นาย บุญมี สำมณี ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอปราณบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ พันโท สมบูรณ์ ชัยหมก (จ่าสไตเนอร์..นิรนาม 333)เป็น "คนดีศรีเมืองปราณ" ประจำปี พ.ศ.2565 (พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565) และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นาย ปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็น "คนดีศรีเมืองปราณ" กิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566
          ในการนี้มี พ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง คนดีศรีเมืองปราณปี พ.ศ.2566 และสตรีไทยดีเด่น ระดับอำเภอ พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
         ขอกล่าวขอบพระคุณท่านประธานฯ คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรม อำเภอปราณบุรีและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย..
         ด้วยความรักและเคารพยิ่ง
     พันโท สมบูรณ์ ชัยหมก (จ่าสไตเนอร์..นิรนาม 333)
    25 กุมภาพันธ์ 2566
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ