วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - พ่อเมืองกรุงเก่า เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ในงาน 
"วิ่งแล้วรวย" 2023 วัดตะโก “รวยสุขภาพ รวยบุญบารมี รวยทรัพย์สินเงินทอง สร้างสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรม "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"


เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณลานอุทยานอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรม "วิ่งแล้วรวย" พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตรี อภิชัย วิไลเนตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมภริยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี นายสเกน จันทร์ผดุงสุข นายกเทศบาลตำบลภาชี แขกผู้มีเกียรติ และนักวิ่งเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยได้รับเมตตาจาก พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล ป.ธ.4) พระอาจารย์แก้ว รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก และคณะสงฆ์วัดตะโก ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และสวดเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วัดตะโก กำหนดจัดการแข่งขันโครงการ "วิ่งแล้วรวย" 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2" ที่ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมกับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมสุขภาวะ สุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และบริเวณใกล้เคียง และหลักการสัปปายะ ทำให้วัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ที่มาเกื้อกูลให้การทำสิ่งที่ดีแก่ชีวิต เป็นการเปิดพื้นที่ให้วัด ประชาชน และภาคราชการได้เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน ซึ่งมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำคัญคือ “วัดสวยด้วยความสุุข” และ “การสร้างวัดในใจคน" ทำให้พี่น้องประชาชนทั้งพุทธศาสนิกชนและผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง สุขภาพจิตที่มั่นคง อันจะนำมาซึ่งสมาธิ และปัญญา โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ หรือ พระอาจารย์แก้ว ผู้เป็นภาคีเครือข่ายผู้นำศาสนา เป็นผู้นำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างความเจริญรุ่งเรือง หลอมรวมความเป็นชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน"
โครงการ "วิ่งแล้วรวย” นอกจากทุกท่านจะรวยสุขภาพจากการวิ่งแล้ว ยังรวยเพื่อน รวยอารมณ์ขัน รวยความรักในครอบครัว เพราะสมาชิกในครอบครัว ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ ลูก ๆ ปู่ ย่า ตา ยาย ได้มาร่วมทำกิจกรรมครอบครัว สมาชิกในชุมชนได้มาร่วมสนับสนุน มาร่วมทำกิจกรรมสร้างสีสัน มาร่วมแจกน้ำ แจกอาหาร แจกของว่าง ให้กับนักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศ อันเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน อันจะยังผลทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน" ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวในช่วงท้าย
พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "วิ่งแล้วรวย" ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงพ่อรวย ที่ต้องการให้วัดเป็นที่พึ่งของทางญาติโยม กิจการพระศาสนา สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยในกิจกรรมนี้ ทางวัดตะโกได้จัดทำ "เลสวิ่งแล้วรวย วัดตะโก ปี 2563 หลวงพ่อรวย ครบ 99 ปี" โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลภาชี เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
""วิ่งแล้วรวย" เป็นกิจกรรมที่คณะสงฆ์อำเภอภาชี และคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนตามยโยบายของมหาเถรสมาคม ที่มีมติเห็นชอบให้ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ซึ่งหัวใจของโครงการนี้ คือ กลไกการสร้างสายสัมพันธ์ความร่วมแรงร่วมใจกันของวัด ชุมชน และภาคเครือข่ายในท้องถิ่น ด้วยอุดมการณ์ร่วมกัน คือ ศรัทธาปสาทะในบวรพระพุทธศาสนา และเจตจำนงให้วัดเป็นสถานสัปปายะ อำนวยสันติรสแก่ผู้เข้ามาพึ่งพาบำบัดทุกข์ และเสริมสร้างความสุขทั้งแก่กายและใจ อันจะนำไปสู่ความวัฒนาสถาวรของชาติ และสถาบันพระพุทธศาสนา ดังพุทธศาสนสุภาษิต สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ" พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ กล่าวเพิ่มเติม

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ