วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อ.หนองหญ้าไซ

วันนี้ (8 ก.พ.66) ที่โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร สามารถนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก ลดอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลง รวมถึงส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยมี นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน 
ด้าน นายวัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวขอบคุณสถานศึกษาและสำนักงาน ปภ.จังหวัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยในกลุ่มเยาวชน โดยคาดหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติภัย ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และลดการบาดเจ็บลงได้
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ