วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - ผู้ว่าฯอยุธยา นำทีมร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในพื้นที่อำเภอวังน้อย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ โดมอเนกประสงค์ หมู่บ้านเจษฎา 6 ต.ลำไทร  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล  นายอำเภอวังน้อย นางจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอวังน้อย ให้การต้อนรับและร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ  ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมงานประมาณ 250 คน  

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้แทนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาจากวัดตะโก ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และมูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 4 ราย จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 3 ครอบครัว รวม 5 ราย ในพื้นที่อำเภอวังน้อย 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน ในรูปแบบของการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการกลุ่มเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถที่จะเข้าถึงบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงเยี่ยมเยียนสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น จากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ