วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทนายวัดจันทร์ในยื่นหนังสือร้องเรียนปปช คำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พระครูโสภณกิจจานุกิจ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ในขัดต่อกฎเกณฑ์มหาเถระและพรบคณะสงฆ์
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรศักดิ์ จีจูทนายความได้รับมอบอำนาจจากท่าน พระครูโสภณกิจจานุกิจเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานปปชโดยมีนายไพโรจน์นิยมเดชารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเป็นผู้รับเรื่อง นายศรศักดิ์จีจูทนายความกล่าวว่าวันนี้ตนพร้อมทีมทนายความได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานป.ป.ชให้ตรวจสอบเรื่องในกรณีแฝงมีคำสั่งให้ท่านพระครูโสภณกิจจานุกิจเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในองค์ปัจจุบันหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เนื่องจากมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ ประพฤติกรรมและความไม่โปร่งใสของพระครูโสภณกิจจานุจิตเจ้าวัดวัดจันทร์ใน แต่เนื่องจากทางเขตมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ได้มีการสอบสวนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 1(พ.ศ.2541) ข้อ 56 วรรค 2 เพื่อหาข้อเท็จจริงแต่ประการใดด้านนายศรศักดิ์เจจูททนายความกราบเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังมีคำสั่งแต่งตั้งรอง เจ้าอาวาส วัดจันทร์ในขึ้นมารักษาแทนส่วนท่านพระครูโสภณกิจจานุกิจเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในซึ่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวนี้อาจขัดต่อกฎมหาเถรสมาคมและพรบคณะสงฆ์ ซึ่งกับผมพร้อมทีมทนายความที่มาวันนี้เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานปปชให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏแน่ชัดว่าคำสั่งของแขวงดังกล่าวนี้ชอบด้วยกฎมหาเถระสมาคมและพรบคณะสงฆ์หรือไม่ เพื่อความโปร่งใสและบริสุทธิ์พ้นมลทินของท่านพระครูโสภณกิจจานุกิจเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในต่อไป
สนับสนุนด้วย
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ