วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลังชาวพุทธ   
22 กพ 66 
พรรคพลังธรรมใหม่ เชิญชวน
การรวมพลังคนไทยทั้งชาติ  
เปิดแสงแห่งพระธรรมนำทางกู้วิกฤติ เสนอทางเลือกทางรอดให้กับสังคมไทย 
@: ทำไมประเทศไทยต้องยกระดับ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประ
จำชาติ ! 
และเป็นศาสนาสำคัญของโลก
@:เพราะศาสนาพุทธเป็นแก่นแท้ของการขัดเกลาจิตใจมนุษย์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นตัว
ขัดจิตใจของมนุษย์ให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี ในท่ามกลางกระแส
การล่มสลายของทุนนิยมทั่วโลก อะไรจะเกิดขึ้นถ้านักการเมืองขาดคุณธรรม จริยธรรม?จะเกิดอะไรขึ้น 
:- คำตอบ
เกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่ต่อ เศรษฐกิจระบบสังคม และสุดท้ายจะเกิดการสั่นคลอนไปยัง เสาหลักสำคัญของชาติ คือสถาบันศาสนา และสี่เสาหลักเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  !
@:โปรดติดตามการแถลงข่าวสำคัญ จากการร่วมมือประสานใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนในการปกป้องผลประ
โยชน์ของชาติและประชาชนต้องมาก่อน จาก 3 แกนนำชาวพุทธ
1.พรรคพลังธรรมใหม่ โดยนายเเพทย์ระวี มาศฉมาดล 
2.ดร.ฐิติ ชัยนาม ประธานโครงการสี่เสาหลัก
3.นายเเพทย์สำเร็จ รุ่งเรือง องค์กรศาสนาพุทธโลก และคณะบุคคลสำคัญร่วมแถลงข่าวณ.รัฐสภา 
@:22 กพ 66  เปิดเวที เปิดแสง
แห่งพระธรรม นำทางสู่สังคมแห่งการเสียสละ สังคมแห่งความ
ดีงามในสังคมอนาคต
@:ดร.ฐิติ   ชัยนาม 
ประธานโครงการสี่เสาหลัก ร่วมแถลงข่าว
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ