วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอสัตหีบ มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
    วันที่ 22 ก.พ.65 นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาว อรกัญญา ปาณะวงศ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นำคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมนางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบและเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอสัต คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีในวันนี้ 
     โครการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากไร้ แต่มีความประพฤติดีกตัญญูกตเวที ได้รับทุนการศึกษาของกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เป็นพลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ระดับชั้น
ป.1 -  ป.6 เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 12 โรงเรียนๆ ละ 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวม 120 ทุน เป็นเงิน 120,000 บาท 
      นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า โครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียน ที่มีฐานะยากไร้ มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที ได้รับทุนการศึกษาของกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดี และขอให้เด็กนักเรียนทุกคน ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จงประพฤติตนเป็นเด็ก ดีมีความรับผิดชอบและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้ปกครอง อันจะส่งผลให้ชีวิตมี
ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอให้มีกำลังแรงใจแรงกาย เป็นพลังของแผ่นดินที่จะพัฒนาให้ประเทศชาติ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535646
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ