วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กปภ. เดินหน้ามาตรการป้องกันภัยแล้ง เตรียมพร้อมสำรองน้ำในพื้นที่เสี่ยง
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าดำเนินการตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงต้นเดือนมีนาคม ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวจนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อการผลิต และจัดจำหน่ายน้ำประปาเพื่อบริการประชาชน จึงได้กำชับให้ กปภ.สาขา เตรียมพร้อมรับมือ โดยดำเนินการตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนี้

มาตรการด้านแหล่งน้ำดิบ กำชับให้ กปภ. ทุกสาขา ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำรวจและบริหารจัดการแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง สร้างฝายทดน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการปนเปื้อน รวมถึงเร่งรัดดำเนินโครงการ แผนงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในฤดูแล้ง

มาตรการด้านการผลิตและจ่ายน้ำ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ บริหารกำลังคนและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง 

การช่วยเหลือประชาชน เตรียมพร้อมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนก้าวผ่านสถานการณ์ภัยแล้ง โดยขอให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งขอรับน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถที่มาบรรจุน้ำ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำประปาไปจำหน่าย อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือให้ประชาชนประหยัดน้ำ และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงคาดแคลน หากพบปัญหาการให้บริการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ