วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภัตตาหารเพล ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงในจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.2566

  วันนี้ (15 ก.พ.66) ที่ศาลามหาเถรคันฉ่อง วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารฯ มีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนร่วมพิธี
  ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง) ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ระดับชั้น ประโยค 1-2 ถึง ประโยคเปรียญธรรม 4 (ป.ธ.4) ในห้วงเวลาวันกล่าว ณ สนามสอบวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เป็นประธานสนามสอบ มีกรรมการกำกับห้องสอบ จำนวน 12 รูป และผู้เข้าสอบ ประกอบด้วยพระภิกษุ/สามเณร จำนวน 78 รูป ฆราวาส จำนวน 6 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) อย่างเคร่งครัด
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ