วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันก่อน 15 ก.พ.66 นาง ยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิเสียงเชียงตึ้ง จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ห้วงวันที่ 16 - 17 ก.พ.66 กองสาธารสุข องค์การส่วนบริหารจังหวัดนครราชสีมา
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ