วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การศาสนาพุทธโลก 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตักบาตรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รายนามพระเถระที่มารับบิณฑบาต
(๑).พระราชสุเมธี หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณฺโณ วัดภูตูมวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
(๒) พระครูเกษมวรกิจ หลวงปู่วิชัย  เขมิโย  วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
(๓)พระราชภาวนาวชิราภรณ์ วิ. หลวงพ่ออำนวย  ภูริสุนฺทโร  วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
(๔) หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๕) หลวงสมุห์จำปี นรเสฏฺโฐ  วัดอโศการาม อ.เมืองจ.สมุทรปราการ
(๖)พระครูวรกิจจานุกูล  หลวงพ่อเสมอ วัดพิชัย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
พร้อมพระผู้ติดตามอีกหลายรูป
:-กำหนดการ
เวลา ๐๖.๐๐ พระสงฆ์เดินทางมาถึง องค์การศาสนาพุทธโลก
เวลา ๐๗.๐๐ เริ่มตักบาตร
เวลา ๐๗.๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์   
เวลา ๐๗.๕๐ ร่วมกันถวายภัตตาหาร พระสงฆ์รับประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
 เวลา ๐๙.๐๐- ๙.๓๐  ให้โอวาทธรรมโดย พระครูเกษมวรกิจ หลวงปู่วิชัย  เขมิโย  
 มีโรงทานจากวัดสังฆทาน และอาหาร น้ำดื่ม จากผู้มีจิตศรัทธาหลายรายการ
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ล้งทุเรียนเจ้านาย เปิดแผงทุเรียนเจ้านาย รับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี-อุตรดิตถ์ ตามฤดูกาล ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ